พระวิเทศพรหมคุณ

เจ้าอาวาสวัดพรหมคุณาราม

ชาติกาล: 28 สิงหาคม พ.ศ. 2502
ภูมิลำเนา: บ้านเทพรัตน์ ต.ดงคอน อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชัยนาท

บรรพชา : วัดโคกดอกไม้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาทพระครูวิจิตรชยานุรักษ์ พระอุปัชฌาย์

อุปสมบท
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารกรุงเทพฯ
สมเด็จพระพุฒาจารย์ พระอุปัชฌาย์
พระราชวรเมธีกรรมวาจาจารย์
พระราชสุธี อนุสาวนาจารย์

Read More

การทำงานสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น หรือเพื่อฝึกฝนพัฒนาตน โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น หรือทำโดยมีธรรมะเข้ามากำกับ เช่น ทำด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือทำด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม เมื่อถึงที่ทำงาน ก่อนเริ่มงานควรหาเวลาทำใจให้สงบสักครู่ อยู่กับลมหายใจสักพัก แล้วตั้งจิตเตือนใจนึกถึงธรรมะที่ต้องการน้อมนำมาปฏิบัติ หรือย้ำเตือนตนเองว่าจะทำงานด้วยความเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พร้อมเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์หรือความเห็นที่ต่างจากตน เป็นต้น การตั้งจิตมั่นดังกล่าว คือความหมายที่แท้จริงของคำว่า “อธิษฐาน” (ซึ่งไม่ได้แปลว่าการขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เข้าใจกัน) การเริ่มงานด้วยการอธิษฐานในความหมายดังกล่าว จะช่วยเตือนใจไม่ให้เราพลัดเข้าไปในอารมณ์อกุศลที่บั่นทอนจิตใจและการงาน
Read More

กลอนเก่าเมื่อ30 ปีก่อน ในที่สุดก็ยังไม่ล้าสมัยสำหรับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ที่นั่นริมฝั่งเจ้าพระยา ลมชายโชยมาเวลาค่ำ ท้องฟ้าเป็นสีมืดดำ ดาวตกเดือนต่ำราตรี เป็นคืนที่ทุกสิ่งนิ่งหยุด เงียบเชียบทั้งมนุษย์ภูติผี ดึกแล้วหลับเถิดนะคนดี มืดมิดเช่นนี้จงหลับตา

Our Latest News

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่า ต้นตระกูล

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่า ต้นตระกูล งานวันสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 -15 เมษายน 2561 แล้วร่วมทอดผ้าป่า ในวันที่ 15 เมษายนนี้

สิ้นสุดการรอคอย

หลังจากที่รอกระบวนการขออนุญาตการก่อสร้างซุ้มประตูไปหลายเดือน ก็ผ่านการอนุมัติก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปก็คือการลงมือทำ พระเดชพระคุณ พระวิเทศพรหมคุณ เจ้าอาวาส วัดพรหมคุณาราม เห็นสมควร

ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธา ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพปรุงอาหาร ถวายภัตตาหารเพล

ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธา คุณบัวลอย คุณสังข์ คุณตุ๊กตา คุณศรีวรรณ พร้อมด้วยคุณชุรี ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพปรุงอาหาร ถวายภัตตาหารเพล