กิจกรรมของวัดได้แบ่งออกเป็น ๓ รายการ คือ

๑ . กิจกรรมเนื่องด้วยศาสนกิจ ประกอบด้วยวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา สัปดาห์ปฏิบัติธรรมเดือนมีนาคม ทำบุญทอดกฐิน

๒ . กิจกรรมเกี่ยวกับวัด ทำบุญครบรอบ ” วันมหารำลึก ” สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนสิงหาคมของทุกปี , สมโภชเนื่องในวันครบรอบปีของการก่อตั้งวัดในเดือนมิถุนายน , วันทำบุญประดับดิน กลางพรรษา , ทำบุญเข้าพรรษา ทำบุญวันออกพรรษา ทำบุญลอยกระทง ทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ทำบุญสงกรานต์

๓ . กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน มีทำบุญตักบาตรทุกวันอาทิตย์ , ทำบุญอุทิศส่วนกุศล , ทำพิธีศาสนาสิริวัฒนมงคลในวันตักบาตรเทโวและวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่

ศาสนกิจของวัด

วัดพรหมคุณาราม มีอายุครบ ๑๕ ปี มีโครงการสำคัญคือ

๑ . จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ( วันมาฆบูชา , วันวิสาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา )

๒ . วันสำคัญตามประเพณี ( วันสงกรานต์ , วันลอยกระทง , วันขึ้นปีใหม่ , ฯลฯ )

๓ . จัดสัปดาห์ปฏิบัติธรรมในเดือนกุมภาพันธ์ , มีนาคม

๔ . จะจัดสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในวันอาทิตย์

๕ . สอนนาฏศิลป์ทุกวันอาทิตย์

๖ . นำสวดมนต์ภาวนาและปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓ . ๐๐ น .

๗ . จัดงานสมทบทุนโครงการพระราชดำริ ( เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคม )

หนังสือวารสาร

๑ . วารสาร ” พรหมคุณาสาร ” ออกเป็นครั้งคราว วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันขึ้นปีใหม่ และวันมหารำลึก

๒ . หนังสือภาษาอังกฤษ แจกเป็นธรรมทาน

กิจวัตรของพระธรรมทูต

06.00-07.30 น . สมาธิภาวนา และทำวัตรเช้า

07.30-08.00 น . ฉันภัตตาหารเช้า

08.00-09.00 น . ทำความสอาดบริเวณวัด

09.00-10.00 น . ทำงานธุรการสำนักงาน

10.00-11.30 น . ทำธุระส่วนตัว

11.30-12.10 น . ฉันภัตตาหารเพล

13.00-16.00 น . ดูหนังสือ เรียนหนังสือ งานอดิเรก

16.00-17.30 น . สมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์เย็น

18.00 -19.00 น . ทำศาสนกิจทั่วไป