ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่า ต้นตระกูล
งานวันสงกรานต์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 -15 เมษายน 2561
แล้วร่วมทอดผ้าป่า ในวันที่ 15 เมษายนนี้
ท่านที่สนใจร่วมบุญต้นผ้าป่า ต้นตระกูล อุทิศให้กับบรรพชน ผู้ล่วงลับไป ติดต่อขอรับต้นเพื่อนำไปติดปัจจัยที่บ้านแล้วนำมาถวายที่วัด ขอรับได้ที่วัด หรือสอบถามเพื่มเติม โทร 623.935.2276
ขอผลบุญที่ท่านได้กระทำให้เป็นไปแล้วนี้ จงสำเร็จแก่ญาติ บรรพชนผู้ล่วงลับไป สมเจตนาปรารถของท่านขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ไม่เจ็บไม่จน ตลอดกาลนานเทอญ