หลังจากที่รอกระบวนการขออนุญาตการก่อสร้างซุ้มประตูไปหลายเดือน ก็ผ่านการอนุมัติก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลำดับต่อไปก็คือการลงมือทำ พระเดชพระคุณ พระวิเทศพรหมคุณ เจ้าอาวาส วัดพรหมคุณาราม เห็นสมควร ให้จัดทำพิธีบวงสรวงเอาฤก เอาชัย ก่อนที่จะได้มีการดำเนินก่อสร้าง ตามความเชื่อแบบโบราณที่คนไทยนิยม
จึงกำหนดเอาวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 นี้ เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
การนี้จึงขอเรียนเชิญ เจริญพรญาติธรรมทุกๆท่านได้มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกัน..
สอบถามเพิ่มเติม โทร 623.935.2276