กลอนเก่าเมื่อ30 ปีก่อน ในที่สุดก็ยังไม่ล้าสมัยสำหรับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ที่นั่นริมฝั่งเจ้าพระยา ลมชายโชยมาเวลาค่ำ ท้องฟ้าเป็นสีมืดดำ ดาวตกเดือนต่ำราตรี เป็นคืนที่ทุกสิ่งนิ่งหยุด เงียบเชียบทั้งมนุษย์ภูติผี ดึกแล้วหลับเถิดนะคนดี มืดมิดเช่นนี้จงหลับตา…

อย่าติเตียนผู้อื่น สำนักอื่น..

การพนัน เป็นอบายมุข คือ เหตุแห่งความฉิบหายอย่างหนึ่ง ในบรรดาอบายมุขทั้งหก ซึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ ปาฏิกวรรค ทีฆนิกายว่า อบายมุขมีหกอย่างคือ

เวลาใดคือ เวลาที่สำคัญที่สุด

คำตอบก็คือ เวลาขณะปัจจุบัน นั่นคือ เวลาที่เรากำลังนั่งหายใจอยู่ในขณะนี้ เพราะชั่วโมงที่แล้วมันก็จบไปแล้ว ชั่วโมงหน้ามันยังมาไม่ถึง ชั่วโมงนี้ชีวิตเป็นของเราทั้งหมด ดังนั้น มันจึงสำคัญที่สุด เพราะเวลาชั่วโมงนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้

พระงามที่จน คนงามที่รวย

ธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้า เปรียบเหมือนยารักษาโรค ขึ้นชื่อว่ายารักษาโรคนั้น มิได้หมายความว่าขนานเดียวจะรักษาได้ทุกโรค แต่ละขนานก็เหมาะสำหรับรักษาแต่ละโรค ปวดศีรษะก็ต้องกินยาขนานหนึ่ง ปวดท้องก็กินอีกขนานหนึ่ง เวลาปวดศีรษะไปกินยาแก้ปวดท้อง มันก็ไม่เข้าเรื่อง แทนที่อาการปวดท้องจะหาย กลับปวดมากขึ้น หรือมีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นเข้ามาก็เป็นได้

ได้ทั้งงานได้ทั้งธรรม

การทำงานสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลา หากเราทำด้วยแรงจูงใจที่เป็นกุศล เช่น ทำเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น หรือเพื่อฝึกฝนพัฒนาตน โดยมุ่งให้มีความเห็นแก่ตัวน้อยลง อดทนมากขึ้น หรือทำโดยมีธรรมะเข้ามากำกับ เช่น ทำด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือทำด้วยความปรารถนาดีต่อส่วนรวม