สิ้นสุดการรอคอย

หลังจากที่รอกระบวนการขออนุญาตการก่อสร้างซุ้มประตูไปหลายเดือน ก็ผ่านการอนุมัติก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปก็คือการลงมือทำ พระเดชพระคุณ พระวิเทศพรหมคุณ เจ้าอาวาส วัดพรหมคุณาราม เห็นสมควร

ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธา ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพปรุงอาหาร ถวายภัตตาหารเพล

ขออนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธา คุณบัวลอย คุณสังข์ คุณตุ๊กตา คุณศรีวรรณ พร้อมด้วยคุณชุรี ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพปรุงอาหาร ถวายภัตตาหารเพล