วันนี้เป็น วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 คณะพระภิกษุ พร้อมด้วยอุบาสิกา วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า ได้พร้อมใจกัน ทำวัตร สวดมนต์ บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร พร้อม เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ เพื่อระลึกถึง พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อันเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญ บังเกิดขึ้นพร้อมกัน สามประการคือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขอกุศลอันเกิดขึ้นในวันนี้ ได้ส่งถึงญาติโยมทุกท่าน อย่างถ้วนถึงกัน

Gallery not found.