กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของวัดพรหมคุณาราม สวดมนต์ รับศีล เจริญจิตภาวนา ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตตาหารพระภิกษุ แม่ชี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในช่วงบ่าย ปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐานสี่ ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยม ศรัทธาสาธุชน ทุกท่าน ที่สนับสนุนกิจกรรมของวัดพรหมคุณารามด้วยใจที่ตั้งมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนา ด้วยดีเสมอมา สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

Gallery not found.